Skip to content

Tuyên dương sinh viên  khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã xuất sắc được tuyên dương nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên cao học đợt 1 năm 2021

Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã xuất sắc được tuyên dương nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên cao học đợt 1 năm 2021. Trong đợt này, khoa Mạng máy tính và Truyền thông đứng nhất toàn trường cả về số lượng (24 sinh viên, 13 bài báo) và chất lượng (1 ISI Q1, 1 ISI Q2, 1 Hội nghị Rank B9 Hội nghị Quốc tế, 1 Hội nghị Quốc gia).

Chúc mừng và cảm ơn quý thầy cô hướng dẫn đã hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thành các công trình nghiên cứu. Hy vọng các bạn sinh viên tiếp tục đẩy mạnh Nghiên cứu khoa học và công bố khoa học trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin