Skip to content

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CẤP TRƯỜNG - KHOA MMT&TT

Khoa Mạng Máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường. Đây là danh hiệu cao quý tuyên dương và ghi nhận những cá nhân/tập thể có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực trong công tác Đoàn - Hội, các hoạt động công tác xã hội,...

Chúc mừng 10 cá nhân và 1 tập thể đạt được danh hiệu này, trong đó có 2 đồng chí xuất sắc đạt được danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tiêu biểu cấp trường. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn

Đồng chí Trần Bùi Nhật Trường

Đồng chí Nguyễn Khánh An

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

Đồng chí Hà Minh Hùng

Đồng chí Lục Tú Văn

Đồng chí Đặng Hồng Quang

Đồng chí Trần Hoàng Khang

Đồng chí Phan Vỹ Hào

Đồng chí Lê Thị Hồng Ngọc

Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin