Skip to content

[UIT Car Racing - 2021] Bảng mở rộng - Tìm hiểu về quy trình điều khiển robot trong phần mềm mô phỏng Webots

Ban tổ chức cuộc thi UIT Car Racing - 2021 gửi đến thí sinh bảng mở rộng bài viết tìm hiểu về quy trình điều khiển robot trong phần mềm mô phỏng Webots, cùng với đó là những giải thuật cơ bản cho các đội tham khảo nhé.

Thí sinh có thể xem link bài giảng tại YouTube: https://youtu.be/4FQkAdhXPc4

Xem slide bài giảng tại: https://bom.to/GA05wV

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/Computer.Engineering.Embedded.Club

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin