Skip to content

[UIT Car Racing 2021] Kết sơ loại - Bảng chuyên nghiệp

Vòng sơ loại bảng chuyên nghiệp của UIT Car Racing 2021 đã khép lại với sự thể hiện xuất sắc của các đội thi. Chúc mừng 16 đội mạnh nhất đã vượt qua vòng sơ loại của bảng chuyên nghiệp cuộc thi UIT CAR RACING 2021.

Link kết quả: https://ceday.uit.edu.vn/top-16-bang-chuyen-nghiep-uit.../

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin