Skip to content

UIT Career Day 2022 - Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp là hoạt động thường niên của trường Đại học Công nghệ Thông tin, là dịp để sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đáp ứng và thoả mãn nhu cầu về cung – cầu tuyển dụng, nhất là nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

UIT Career Day 2022 với sự tham gia 24 công ty, 35 gian hàng, hơn 3000 cơ hội việc làm phỏng vấn trực tiếp và hàng nghìn quà tặng cho các bạn sinh viên. 

Ngày hội bắt đầu lúc 7h30 ngày 14/5/2022 tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/5041384979287335