Skip to content

UIT HONORS CHALLENGE 2021 – GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN TÀI NĂNG CHẠM ĐẾN ĐỈNH CAO”

Trong năm học 2021-2022 sắp tới sẽ có thêm 01 giải thưởng danh giá dành cho các bạn sinh viên UIT. Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được giới thiệu với các bạn sinh viên UIT giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE.

Mục đích tạo ra giải thưởng: Giải thưởng UIT HONORS CHALLENGE được Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức nhằm khuyến khích những sinh viên giỏi liên tục nỗ lực để đạt được những thành tích đỉnh cao, thông qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và rèn luyện ý chí vượt qua thử thách.

Đối tượng tham gia giải thưởng này là sinh viên chương trình đào tạo tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin) và sinh viên các chương trình khác có nguyện vọng phấn đấu trở thành sinh viên CTĐT tài năng.

Các tiêu chí cơ bản để ứng tuyển: Sinh viên tham gia UIT HONORS CHALLENGE được đánh giá để trao giải thưởng bởi Hội đồng xét thưởng dựa trên tiêu chí chính là thành tích tại những cuộc thi học thuật đỉnh cao và những tiêu chí phụ gồm: điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021-2022, ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa.

Giá trị giải thưởng:Giải thưởng được trao cho từng cá nhân với các mức và số lượng giải thưởng như sau:

Giải Đặc biệt - 100 triệu đồng (1 giải/ngành)

Giải A - 60 triệu đồng (1 giải/ngành)

Giải B - 30 triệu đồng (3 giải/ngành)

Giải C - 20 triệu đồng (6 giải/ngành)

Giải thưởng được xét riêng theo từng ngành có đào tạo chương trình tài năng (ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin).

Mọi thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem tại link: https://oep.uit.edu.vn/.../hb-giai-thuong-sinh-vien-tai...

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin