Skip to content

UIT ICPC ALGO BOOTCAMP BUỔI SINH HOẠT ĐẦU TIÊN VỚI CHỦ ĐỀ CODEFORCES LATOKEN

UIT ICPC ALGO BOOTCAMP là chuỗi hoạt động rèn luyện về lập trình và thuật toán cho sinh viên UIT.

Mời các bạn sinh viên tham dự kênh meeting online trên MS Teams với code: ap79f3u

Buổi sinh hoạt đầu tiên bắt đầu từ 8:00 PM ngày 14/06/2021. Nội dung  buổi sinh hoạt đầu tiên bàn về kỳ thi Codeforces LATOKEN.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin