Skip to content

Vinh danh sinh viên đã xuất sắc đạt chứng chỉ JLPT N3

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng sinh viên Lưu Thị Ngọc Hà đã xuất sắc đạt chứng chỉ JLPT N3.

Sinh viên: Lưu Thị Ngọc Hà

MSSV: 19521455 - Khoa: KH&KTTT

Chúc bạn sẽ học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! UIT luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ hướng tới một thế hệ công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid02Wkx5qK8caJxhLree4k4hfwXxzoEL1MXE16C7XA2A3Q6iWEgLZeDs3uVN6jSHskyHl

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin