Skip to content

Vinh danh sinh viên Phạm Ngọc Thành xuất sắc đạt chứng chỉ IELTS 7.0

Trường Đại học Công nghệ Thông tin vinh danh sinh viên đã xuất sắc đạt chứng chỉ IELTS 7.0
Sinh viên: Phạm Ngọc Thành
MSSV: 19520958 
Khoa: Mạng máy tính và Truyền thông 
Chúc bạn sẽ học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! UIT luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ hướng tới một thế hệ công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.
Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin