Skip to content

[wannaResearch] Các Hội nghị Khoa học hàng đầu về lĩnh vực ATTT

Hãy cùng Phòng thí nghiệm An toàn thông tin tìm hiểu về các hội nghị Khoa học hàng đầu về lĩnh vực ATTT. Danh sách 20 Hội nghị khoa học quốc tế hàng đầu về lĩnh vực An toàn thông tin, theo số liệu thống kê năm 2020, đứng đầu danh sách là các Hội nghị IEEE S&P,  Usenix Sec,  ACM CCS,  Eurocrypt, NDSS,....

Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm hơn 96 Hội nghị uy tín khác về Mật mã học và An toàn thông tin cũng có thể được kể đến như: ACM-CODASPY, ACM-CPSS, ACM-SACMAT, ACISP, Africacrypt, AReS, CANS, CBC, CECC, CHES, CISIS, COSADE, CRiSIS, CRITIS, DFRWS, DIMVA, DPM, ECC, EDCC, ESCAR, ESSoS, EuroSec, FDTC, FPS, GameSec, ICDF2C, ICICS, ICIMP, ICISC, ICISS, ICISSP, ICS-CSR, IEEE-CNS, IEEE-DASC, IEEE-DSC,...

Tiêu chí xếp hạng Hội nghị trong danh sách này được tính theo chỉ số Ảnh hưởng của Hội nghị - Conference Impact Factor (CIF).

CIF = 1 / (AR+PR+CR), với

AR = No. of accepted papers / No. of submissions

PR = No. of accepted papers / No. of participants

CR = No. of accepted papers / No. of citations (≈ 5 / h5-median)

Hi vọng các bạn có đam mê NCKH An toàn thông tin sẽ đặt mục tiêu cho mình có bài báo khoa học tại những hội nghị khoa học về an toàn thông tin hàng đầu thế giới trong thời gian tới.

Xem thêm: http://jianying.space/conference-ranking.html

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin