Skip to content

Xét chọn danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và "Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức xét chọn danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và "Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác" cấp trường năm học 2020 - 2021. Số lượng tiêu chí xét chọn danh hiệu được mở rộng với 11 tiêu chí. Cùng với đó là danh hiệu dành cho những "tập thể tiến tiến làm theo lời Bác".

Thời gian nộp hồ sơ: 07/12 - 18/12/2021.

Nộp hồ sơ xét chọn trực tuyến

Đăng ký thông tin:

Đối với sinh viên: https://forms.gle/22LZwq75a1xYPa1Q6

Đối với CB-VC-GV: https://forms.gle/PwvXNizwZWEhBTGT6

Đối vơi tập thể: https://forms.gle/r9RVJM8RM8AEnT2G6

Các bạn đăng nhập bằng email trường

Tiêu chuẩn chung: Cá nhân giới thiệu xét chọn có ít nhất một phần việc làm thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong công việc hoặc học tập.

Đối với sinh viên

- Điểm rèn luyện năm học trước: 90 trở lên.

- Điểm trung bình tích lũy: 7.0 trở lên

Đối với cán bộ trẻ

- Không quá 35 tuổi. Làm việc tại trường tối thiểu 12 tháng.

- Xếp loại Lao động tiên tiến trở lên.

Tiêu chuẩn đối với tập thể: 

- Chi đoàn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- CLB - Đội – Nhóm trong năm học được khen thưởng giấy khen cấp trường trở lên.

- Có công trình, phần việc thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể Đoàn viên, thanh niên công nhận.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin