Skip to content

XÉT TUYỂN SINH VIÊN 5 TỐT & THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CẤP KHOA 

Khoa Công nghệ Phần mềm tổ chức xét tuyển danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt & Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác”. Đây là một danh hiệu, một cột mốc thành quả để tuyên dương những sinh viên đã có những cố gắng, không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân sau một năm học tập.

Thời gian nộp hồ sơ online đến hết 20h 21/6/2021

Form đăng ký xét tuyển:

- Sinh viên 5 Tốt: https://bit.ly/3zBn5ze

- Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác: https://bit.ly/2TNwnYw

Lưu ý: các tiêu chí của danh hiệu chỉ xét riêng cho năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CNPM.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin