Skip to content

Khảo sát nhu cầu học Anh văn 1

Trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin khảo sát nhu cầu học anh văn 1 cho sinh viên đã hoàn thành anh văn sơ cấp 2 (dự kiến thời gian học buổi tối sau 17h)

Sinh viên khóa cũ tham gia khảo sát nếu có nhu cầu, căn cứ khảo sát và tình hình thực tế Trung tâm sẽ tạo điều kiện mở lớp để hỗ trợ sinh viên.

Link: https://forms.gle/BqK2RjbsQ8NNHvCt8

Hạn khảo sát đến ngày 23/9/202

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin