Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Học tập - Nghiên cứu
CITD - Thông báo danh sách môn học học kỳ 2 – năm học 2022 – 2023
01.2023
18
Chào anh chị học viên Phòng đào tạo thông báo đến anh chị học viên thời gian học học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 bắt đầu từ 06/02/2023 và danh sách môn...
Hoạt động sinh viên
Xuân tình nguyện 2023  - Đã có kết quả cuộc thi ảnh “Xuân Ký”
01.2023
20
Sau khi thông báo khởi tranh cuộc thi ảnh “Xuân Ký” được phát đi, BTC đã nhận được rất nhiều bài dự thi từ các đội hình Xuân Tình Nguyện. Thật bất...
Thông tin - Thông báo