Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tuyển sinh (ĐH và SĐH)
Học tập - Nghiên cứu
XÉT TUYỂN BỔ SUNG SINH VIÊN VÀO CÁC LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG KHÓA 2019
03.2021
05
Khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp Kỹ sư tài năng khóa 2019. Khi...
Hoạt động sinh viên
KHAI GIẢNG LỚP VÕ TỰ VỆ MIỄN PHÍ
03.2021
05
Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM khai giảng lớp võ tự vệ miễn phí dành cho các bạn sinh viên có đam mê với võ thuật. Đây là hoạt động giúp các bạn sinh...
Thông tin - Thông báo
[TCHC] 105/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự
11.2020
06
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy...