Skip to content

Hợp tác quốc tế

Đại học Công nghệ Thông tin coi trọng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ giảng viên và sinh viên, cải thiện từng bước cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trung tâm, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Các hình thức hợp tác mà Đại học Công nghệ Thông tin đã và đang tiến hành là trao đổi tài liệu khoa học, trao đổi học giả, tổ chức các khoá học ngắn hạn, các hội thảo, phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu chung, kết hợp thực hiện các hợp đồng sản xuất phần mềm. Các hợp tác này chủ yếu là song phương.

Hiện nay, Đại học Công nghệ Thông tin có quan hệ với nhiều trường đại học, các tổ chức giáo dục và các tổ chức quốc tế trên thế giới, Đại học Công nghệ Thông tin đã ký văn bản hợp tác với các đối tác.

htqt01

list  MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

GS HoangKiem v GS ThomasOwen

GS. Hoàng Kiếm và GS. Thomas Owen ký văn bản hợp tác với NWREL USA, 1997

TS Tomas Janowski

TS. Tomas Janowski Viện CNPM Quốc tế đang trình bày chuyên đề tại CITD, 1998

CICC CITD

Chuyên gia Nhật (CICC) đang trình bày tại khóa đào tạo IT Caravan, 1999

UBC Canada v CITD

Chụp ảnh kỷ niệm sau lễ ký hợp tác với các giáo sư Đại học UBC Canada, 2000

Nottingham UK

Hợp tác với Trung tâm tài nguyên học tập Đại học Nottingham UK, 2001

Microsoft

Nhóm công tác CITD tại trụ sở chính của Microsoft USA, 2002

JapanGroup-003

Nhóm phát triển phần mềm hợp tác với công ty Keyware, Nhật Bản

thực hiện hợp đồng xây dựng website cho Hiệp hội thương mại Việt - Nhật, 2003