Skip to content
Chúc mừng Phạm Hồng Phi và Bùi Minh Tiến Đạt sinh viên ĐH CNTT - ĐHQG đã đạt giải nhì cuộc thi Singapore Cyber Conquest 2018

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức, trường Đại học công nghệ thông tin