Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Hội đồng Trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐH CNTT

Nhiệm kỳ 2020-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐĐHQG, ngày 14/07/2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

1

PGS.TS Vũ Đức Lung

Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Chủ tịch

2

PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh

Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Phó Chủ tịch

3

ThS Mai Văn Cường

Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thư ký

4

TS Nguyễn Gia Tuấn Anh

Trưởng khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

5

Ông Lữ Hồng Chương

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MISA

Thành viên

6

KS Ngô Vi Đồng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tin học HPT

Thành viên

7

PGS.TS Dương Anh Đức

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thành viên

8

ThS Đặng Văn Em

Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

9

ThS Nguyễn Thành Hiệp

Bí thư Đoàn thanh niên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

10

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

11

PGS.TS Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

12

Bà Lê Bích Loan

Nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

Thành viên

13

TS Nguyễn Minh Nam

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Bản đồ Việt Nam

Thành viên

14

KS Lê Hồng Hải Nhân

Giám đốc Công ty GeekUp

Thành viên

15

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng

Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức

Thành viên

16

PGS.TS Vũ Hải Quân

Giám đốc ĐHQG-HCM

Thành viên

17

PGS.TS Lê Trung Quân

Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

18

TS Nguyễn Minh Sơn

Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

19

TS Ngô Đức Thành

Trưởng khoa Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

20

PGS.TS Nguyễn Đình Thuân

GV khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thành viên

Danh sách có 20 người.