Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông tin quy hoạch trường ĐH CNTT - ĐHQG-HCM

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM.

Vị trí: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi giới hạn quy hoạch:

- Phía Đông: giáp trường Đại học An ninh

- Phía Nam: giáp Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 1A)

- Phía Tây: giáp Khu CNPM giai đoạn 2

- Phía Bắc: giáp trường Đại học KH&XHNV

Diện tích khu quy hoạch: 133,900 m2