Skip to content

Thông báo tuyển dụng

Tiêu chuẩn chung:

- Trình độ:

+ Giảng viên: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên. Ưu tiên người có trình độ Tiến sĩ.

+ Nghiên cứu viên: Tốt nghiệp Cử nhân/ Kỹ sư trở lên.

+ Chuyên viên: Tốt nghiệp Cử nhân/Kỹ sư trở lên.

- Ngoại ngữ: Theo bảng quy đổi trình độ ngoại ngữ đính kèm.

+ Giảng viên/ Trợ giảng: Đạt trình độ Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Trình độ

B2 - CEFR

IELTS 6.0

TOEIC 600

TOEFL 500

DELF B2

TRKI-2

HSK4

N3/N2

+ Nghiên cứu viên: Đạt trình độ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Trình độ

B1- CEFR

IELTS 5.0

TOEIC 450

TOEFL 450

DELF B1

TRKI-1

HSK3

N4/N3

+ Chuyên viên: Đạt trình độ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Trình độ

B1- CEFR

IELTS 4.5

TOEIC 450

TOEFL 450

DELF B1

TRKI-1

HSK3

N4/N3

-> Được miễn chứng chỉ ngoại ngữ nếu tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên/ Nghiên cứu viên/ Chuyên viên (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

- Có kỹ năng giao tiếp, có đủ sức khỏe, có ngoại hình phù hợp với công việc.

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường.