Skip to content

Thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT), thành viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông.

Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên của Trường, bạn có cơ hội làm việc với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng đại học ứng dụng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiện nay, Trường đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: