Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Liên hệ

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM

Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 52002

Fax: (028) 372 52148

Email: info@uit.edu.vn

Website: https://www.uit.edu.vn