Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tuyển sinh (ĐH và SĐH)

Học tập - Nghiên cứu

Hoạt động sinh viên

Thông tin - Thông báo

 Khoa Công nghệ Phần mềm - Họp định kỳ hàng tháng (7/2024)
07.2024
18
Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Khoa Công nghệ Phần mềm đã tổ chức buổi họp định kỳ hàng tháng tại phòng họp E 7.3 dưới sự chủ trì của Thầy Nguyễn Tấn Trần...