Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Học tập - Nghiên cứu

Hoạt động sinh viên

Thông tin - Thông báo

Văn phòng TTNN UIT thông báo đăng ký thi VSTEP tháng 8 
07.2024
20
Đăng ký thi ngay kỳ thi 20/8/2024 để xét miễn môn học anh văn, xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp, xét chuẩn đầu vào thạc sĩ,  Chứng chỉ VSTEP là chứng chỉ...