Skip to content

Chào mừng đến với Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Học tập - Nghiên cứu

Hoạt động sinh viên

Thông tin - Thông báo

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách thực hiện Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
09.2023
22
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên thực hiện đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 như sau: DSSV thực hiện Đồ án...