Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chúc mừng UIT được công nhận chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn MOET

Chúc mừng Trường ĐHCNTT-ĐHQG.HCM đã hoàn thành mục tiêu chiến lược và gặt hái được thắng lợi mới trong năm 2022, Chúc mừng UIT đã đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn của MOET- Bộ GD&ĐT cho chu kỳ mới, khởi đầu tốt đẹp cho giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng về những thành tựu và danh tiếng rực rỡ hơn.

UIT đã đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD

Tập tin đính kèm: