Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Ban Quản lý cơ sở

1. Giới thiệu: 

Trưởng Ban: ĐÀO LỘC BÌNH

2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, bảo quản và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường. Ban QLCS có nhiệm vụ thực hiện giữ gìn vệ sinh, mỹ quan Nhà trường; phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự khu vực khuôn viên Trường; Tổ chức và điều phối nhân viên phục vụ, quản lý phòng học, … thực hiện công tác bảo quản tài sản, trang thiết bị và giữ gìn vệ sinh

3. Nhiệm vụ: 

 • Chủ trì quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả các tòa nhà trong khuôn viên trường. Đảm bảo đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy và học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: nước uống, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường phù hợp với kế hoạch đào tạo Trường. Điều phối giảng đường cho các hoạt động hội thảo, sinh hoạt khoa học và các khóa bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn của Trường.
 • Thực hiện vệ sinh công cộng khu vực giảng đường. Quản lý và bảo đảm điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường được phân công.
 • Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường.
 • Thực hiện vệ sinh công cộng khu nhà làm việc và các khu công cộng khác được giao.
 • Phối hợp với đơn vị công an và chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trên địa bàn Nhà trường.
 • Tổ chức và chịu trách nhiệm về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong toàn Trường: nghiên cứu đề xuất phương án phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, bảo vệ tài sản khi xảy ra sự cố, đề xuất trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, phối hợp chặt chẽ với đội phòng cháy chữa cháy của Trường, cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
 • Quản lý và phục vụ việc cung cấp điện, nước cho sinh hoạt, học tập và công tác, xây dựng quy chế về sử dụng điện nước.
 • Thường xuyên kiểm tra và phối hợp với phòng Quản trị-Thiết bị và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại cơ sở.
 • Hỗ trợ và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường khi có phản ánh.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức các sinh hoạt chung của toàn Trường (trang trí, băng rôn, biểu ngữ, cờ,.v.v…).

 

4. Liên hệ:

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37251993 Ext: 111
Email:  ban.qlcs@uit.edu.vn
Website: http://banqlcs.uit.edu.vn