Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

Chương trình Tiên tiến

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai đào tạo là Chương trình Tiên tiến cho bậc Đại học, ngành Hệ thống Thông tin vào năm 2007 (quyết định số 7581/QĐ-BGDĐT) với mục tiêu như sau:

 • Xây dựng chương trình đào tạo bậc Đại học tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
 • Tạo điều kiện giao lưu và hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; nâng cấp môt cách đồng bộ công tác tổ chức đào tạo, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy.
 • Sinh viên được tiếp thu kiến thức và nâng cao trình độ một cách có hệ thống, tạo điều kiện phát triển khả năng tư duy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ để khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
 • Xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Việc áp dụng thành công mô hình đào tạo này sẽ là cơ sở để tạo ra bước đột phá nhằm đổi mới một cách toàn diện hoạt động đào tạo của Nhà trường và xúc tiến hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế.

Phương thức tổ chức đào tạo2

 •         Đào tạo chính quy toàn thời gian tại Khoa Hệ thống Thông tin trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM;
 • Nội dung đào tạo áp dụng hoàn toàn tương ứng với chương trình đang được vận hành tại Đại học Bang Oklahoma – Hoa Kỳ với hai hệ thống thông tin điển hình là hệ thống thông tin quản lý (MIS: Management Information Systems) và hệ thống thông tin địa lý (GIS: Geographic Information Systems).
 • Các môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm

 • Hai phòng học dành riêng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, máy lạnh, máy chiếu.
 • Phòng thí nghiệm dành riêng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến hiện đại, cấu hình cao, đường truyền internet mạnh phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
 • Sinh viên tốt nghiệp phải đạt trình độ tiếng Anh: TOEFL PBT 550, IELTS 6.0 hoặc tương đương.

Đội ngũ giảng viên1

- Các giảng viên có uy tín được chọn mời giảng từ trường ĐH Công nghệ Thông tin, các trường Đại học thành viên của ĐHQG-HCM, Trường OSU và các trường Đại học nước ngoài khác.

      - Các giảng viên đều có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ có bằng cấp từ một nước nói tiếng Anh hoặc đã từng tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh cho các chương trình tương đương

 Cơ hội học chuyển tiếp tại OSU

Sau khi kết thúc 2 năm đầu tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm thứ 3 tại OSU.

Các tín chỉ đã học tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin được OSU hoàn toàn chấp nhận.

Cơ sở vật chất, tài liệu cho giảng dạy và học tập

Thư viện

 • Các sách giáo khoa ngoại văn được sử dụng cho giảng dạy các môn học.
 • Các sách ngoại văn tham khảo.
 • Sử dụng hệ thống thư viện điện tử sẵn có của Đại học Quốc gia TPHCM và kết nối với các thư viện điện tử chuyên ngành ở nước ngoài.
 • Hai phòng học dành riêng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, máy lạnh, máy chiếu.
 • Phòng thí nghiệm dành riêng cho sinh viên Chương trình Tiên tiến hiện đại, cấu hình cao, đường truyền internet mạnh phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.