Skip to content

Thông tin nổi bật

Thông báo - Học bổng UIT Anti-Covid-19 đợt 7 (dành cho tân sinh viên)

Thông báo - Học bổng UIT Anti-Covid-19 đợt 7 (dành cho tân sinh viên)

THÔNG BÁOHọc bổng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19UIT ANTI-COVID-19 ĐỢT 7 (DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN) Nhằm hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid...

Ngành Thương mại Điện tử

1. GIỚI THIỆU TMĐT là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến.  TMĐT là xu...

Ngành An toàn thông tin

Giới thiệu:  Hiện nay việc phát triển vượt bậc của công nghệ Mạng và Internet cùng với các Website thông tin trực tuyến trong các lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu triển khai các hệ thống ứng...

Cử nhân tài năng KHMT

- Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức...

Chương trình Tiên tiến

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược...