Skip to content
 • Tiếng Việt
 • English

PTN An toàn Thông tin

1. Giới thiệu
Phòng thí nghiệm An Toàn Thông Tin (InSec Lab) thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 19/01/2016, hướng đến việc xây dựng một phòng thí nghiệm chuyên sâu về an toàn thông tin, có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn thông tin, giải quyết các nhu cầu đặt ra bởi thực tiễn cũng như các giải pháp cho tương lai, tham gia đào tạo đại học, sau đại học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin
2. Lĩnh vực hoạt động của PTN

PTN ATTT (InSec Lab) hoạt động với các định hướng sau đây:

 • Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến an toàn thông tin:
  • Triển khai các đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính cấp thiết, tính đi trước trên cơ sở bám sát định hướng phát triển, mục tiêu kinh tế, xã hội Quốc gia và tiến bộ khoa học hiện đại trên thế giới;
  • Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, ưu tiên các nghiên cứu, hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các nghiên cứu theo định hướng về An toàn thông tin;
 • Thực hiện tư vấn, nghiên cứu giải pháp và chuyển giao công nghệ nhằm giải quyết vấn đề kĩ thuật, công nghệ cụ thể có liên quan đến an toàn thông tin do địa phương, doanh nghiệp đặt hàng;
3. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin tập trung vào các chủ đề nghiên cứu chính như sau:

 • SPS: Software-defined programmable security (SDN, NFV, Cloud, Edge)
 • Lập trình an toàn: Giải pháp kiểm thử xâm nhập, bảo mật thông tin và tính riêng tư cho người dùng trong các ứng dụng (end-to-end encryption, pentesting, software vulnerablity,....)
 • Điều tra bằng chứng số, tội phạm số (digital forensics)
 • AI security and AI-based security: An toàn thông tin, tính riêng tư dữ liệu cho các mô hình AI & Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (deep learning, Generative Adversarial Networks) cho bài toán an ninh trên không gian mạng
 • Internet malware/botnet/APT detection, defense, and analysis
  • Phát hiện – ngăn chặn xâm nhập/ tấn công trong các hệ thống
  • Mã độc (phần mềm độc hại): trên nền tảng Android, iOs, Windows, Linux, Web...
  • Intrusion detection, anomaly detection
 • Blockchain (các công nghệ nền tảng, giao thức và các ứng dụng thực tế)
 • Mobile and IoT security
4. Liên hệ

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (UIT InSecLab), Phòng E8.1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Website: https://inseclab.uit.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/inseclab/