Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Văn bằng tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng
Nhập số hiệu văn bằng
Nhấn vào số hiệu văn bằng để xem chi tiết

Lưu ý: Tra cứu thông tin Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản và Nâng cao do Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin cấp tại đây