Skip to content

Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

 1. Giảng viên Bộ môn Truyền thông

  - Số lượng: 2

  - Mã tuyển dụng: G13

  - Mô tả công việc

  + Giảng dạy các môn hướng ngành Truyền thông

  + Hướng dẫn đề tài, khóa luận, luận văn, luận án cho sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.

  + Thực hiện nghiên cứu khoa học.

  - Yêu cầu, tiêu chuẩn

  + Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Mạng không dây/ viễn thông

  + Ngoại ngữ:

  • Đạt trình độ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật (bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ đính kèm).
  • Được miễn nếu tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.

  + Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

  + Có kĩ năng tư vấn, giao tiếp, có đầy đủ sức khỏe, có ngoại hình phù hợp với công việc.

  + Yêu thích việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  + Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường

 2. Giảng viên Bộ môn Mạng máy tính

  - Số lượng: 2

  - Mã tuyển dụng: G14

  - Mô tả công việc

  + Giảng dạy các môn: nhập môn mạng máy tính, Quản trị mạng và hệ thống, Hệ thống nhúng mạng không dây, Công nghệ IoTs hiện đại, Hệ tính toán phân bố, Tính toán lưới, Bảo mật IoTs.

  + Hướng dẫn đề tài, khóa luận, luận văn, luận án cho sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.

  + Thực hiện nghiên cứu khoa học theo các định hướng nghiên cứu của Bộ môn, tham gia nhóm nghiên cứu UiTiOt

  - Yêu cầu, tiêu chuẩn

  + Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin, Ưu tiên chuyên ngành: Mạng, Mạng không dây, Xử lý song song và Tính toán phân bố, Viễn thông, Kĩ thuật máy tính.

  + Ngoại ngữ:

  • Đạt trình độ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật (bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ đính kèm).
  • Được miễn nếu tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.

  + Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

  + Có kĩ năng tư vấn, giao tiếp, có đầy đủ sức khỏe, có ngoại hình phù hợp với công việc.

  + Yêu thích việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  - Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường

 3. Giảng viên Bộ môn An toàn thông tin

  - Số lượng: 5

  - Mã tuyển dụng: G15

  - Mô tả công việc:

  + Giảng dạy các môn: Cơ chế hoạt động của mã độc, phân tích mã độc, hệ nhận dạng và phòng chống tấn công, lập trình hệ thống.

  + Hướng dẫn đề tài, khóa luận, luận văn, luận án cho sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.

  + Thực hiện nghiên cứu khoa học.

  - Yêu cầu, tiêu chuẩn

  + Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành An toàn thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính.

  + Ngoại ngữ:

  • Đạt trình độ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật (bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ đính kèm).
  • Được miễn nếu tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.

  + Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

  + Có kĩ năng tư vấn, giao tiếp, có đầy đủ sức khỏe, có ngoại hình phù hợp với công việc.

  + Yêu thích việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  + Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường

 4. Trợ giảng Bộ môn an toàn thông tin

  - Số lượng: 3

  - Mã tuyển dụng: T4

  - Mô tả công việc:

  + Hỗ trợ giảng dạy Thực hành các môn học thuộc Bộ môn An toàn thông tin.

  + Hỗ trợ quản lý các Phòng thực hành, Phòng thí nghiệm.

  + Thực hiện NCKH trong nhóm nghiên cứu về an toàn thông tin của Bộ môn An toàn thông tin, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin.

  - Yêu cầu, tiêu chuẩn

  + Trình độ: Cử nhân/ kỹ sư, chuyên ngành An toàn thông tin, Mạng máy tính, Kĩ thuật máy tính.

  + Ngoại ngữ:

  • Đạt trình độ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật (bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ đính kèm).
  • Được miễn nếu tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.

  + Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

  + Có kĩ năng tư vấn, giao tiếp, có đầy đủ sức khỏe, có ngoại hình phù hợp với công việc.

  + Yêu thích việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  + Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường

  + Đăng kí đào tạo Sau Đại học ngay sau khi trúng tuyển

 5. Trợ giảng Bộ môn Mạng máy tính, Truyền thông

  - Số lượng: 1

  - Mã tuyển dụng: T5

  - Mô tả công việc:

  + Hỗ trợ giảng dạy Thực hành các môn học thuộc Bộ môn Mạng máy tính, Truyền thông dữ liệu.

  + Hỗ trợ quản lý các Phòng thực hành, Phòng thí nghiệm.

  + Triển khai, vận hành, quản lý trang thiết bị bàn giao trong năm 2019-2020 của Đề án Phòng thí nghiệm mạng không dây thế hệ mới, nâng cao năng lực GD&ĐT tại ĐHCNTT

  + Thực hiện NCKH trong nhóm UiTiOt, tham gia thực hiện các đề tài, dự án KHCN do Khoa triển khai

  - Yêu cầu, tiêu chuẩn

  + Trình độ: Cử nhân/ kỹ sư: ưu tiên chuyên ngành Mạng, Mạng không dây, XLSS & TTPB, Kỹ thuật máy tính.

  + Ngoại ngữ:

  • Đạt trình độ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên đối với một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật (bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ đính kèm).
  • Được miễn nếu tốt nghiệp một bậc đào tạo có thời gian 3 năm trở lên ở nước ngoài, sử dụng một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa, Nhật trong quá trình học tập.

  + Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung sau khi trúng tuyển).

  + Có kĩ năng tư vấn, giao tiếp, có đầy đủ sức khỏe, có ngoại hình phù hợp với công việc.

  + Yêu thích việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  + Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường

  + Đăng kí đào tạo Sau Đại học ngay sau khi trúng tuyển

- Lương cơ bản: theo quy định của nhà nước.

- Phụ cấp: theo quy định của Trường (sẽ được thông tin trong buổi phỏng vấn).

- Đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ: có thể tham gia “Đề án tuyển dụng nhân viên có Trình độ Tiến sĩ”.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của Nhà nước và của Trường: phụ cấp thâm niên, công tác phí, thưởng lễ, tết, nghỉ hè, khó khăn đột xuất, …..

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Được cử tham gia bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nâng cao trình độ, kĩ năng trong nước và quốc tế.

- Được hỗ trợ sắp xếp ở Nhà công vụ ĐHQG-HCM, xe đưa đón...

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch có chứng thực tại địa phương (theo mẫu đính kèm).

- Văn bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm học tập (bản sao hoặc bản photo đối chiếu bản gốc). Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng.

- Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Bản sao CMND, sổ hộ khẩu chứng thực tại địa phương.

- Giấy khám sức khỏe do Bệnh viện Quận (Huyện) trở lên cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng).

- Bản cam kết (mẫu đính kèm).

- Thư giới thiệu của một cá nhân có uy tín biết rõ về ứng viên (nếu có).

- Giấy chứng nhận về hoạt động cộng đồng (nếu có).

Tập tin đính kèm:

Hồ sơ gửi trực tiếp, thông qua bưu điện hoặc hộp thư điện tử về:

Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng A.105), Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 37251993 #107

Email: tuyendung@uit.edu.vn