Skip to content

Học tập - Nghiên cứu

SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN ĐƯỢC VINH DANH TRÊN TẠP CHÍ GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN ĐƯỢC VINH DANH TRÊN TẠP...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Thành Luân khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin vừa được vinh danh trên tạp chí giáo dục điện tử Việt Nam. Nguyễn Thành Luân được...
Chúc mừng nhóm sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với bài báo Khoa học đăng tại RIVF 2021

Chúc mừng nhóm sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với bài...

️Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên hoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với bài báo Khoa học  "Automatically detecting cyberbullying comments on online game forums"...
Chúc mừng nhóm sinh viên, học viên cao học đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021

Chúc mừng nhóm sinh viên, học viên cao học đã có bài báo khoa học...

Nhóm sinh viên, học viên cao học trường Đại học Công nghệ Thông tin đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021. Bài báo mang tên "An Empirical Study for Vietnamese Constituency...
Open English Club trở lại với diện mạo mới

Open English Club trở lại với diện mạo mới

Open English Club là câu lạc bộ học thuật tiếng Anh của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đây là môi trường bổ ích, giúp các bạn sinh viên có thể học tập, trao đổi với nhau các kiến thức liên quan...
Chúc mừng công trình nghiên cứu nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin được chấp nhận tại RIVF2021

Chúc mừng công trình nghiên cứu nhóm sinh viên ngành An toàn thông...

Nhóm sinh viên ngành An toàn Thông tin,Cao Phan Xuân Quí, Đặng Hồng Quang và nhóm nghiên cứu InSecLab  đã có công trình nghiên cứu “Strengthening IDS against Evasion Attacks with GAN-based...

Kết quả điểm rèn luyện sinh viên HK1 dự kiến

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố kết quả điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 2020-2021 dự kiến. Đây là kết quả của các bạn sinh viên sau một kỳ nỗ lực, chăm chỉ đi...

THÔNG BÁO VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CỦA KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo cho các sinh viên về các hoạt động học thuật của khoa. Các hoạt động tạo sân chơi kiến thức cho các sinh viên, tạo môi trường học...
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BHT ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BHT ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Ban học tập khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tuyển cộng tác viên ban học tập Đoàn Khoa. Để duy trì, phát triển các hoạt động ngày càng trở nên quy mô và bổ ích hơn, BHT mong...

Đăng ký đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo báo đến các sinh viên về đăng ký đề...
Chúc mừng nhóm sinh viên đã có báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học RIVF 2021

Chúc mừng nhóm sinh viên đã có báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên với bài báo"VinaFoof21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food Recognition" Bài báo do nhóm sinh viên Nguyễn Trọng Thuận...

Trang