Skip to content

Thông tin - thông báo

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường ĐHCNTT nhiệm kỳ 2011-2013

Sau hơn 1 năm chuẩn bị, được sự chỉ đạo và đồng ý của Đảng Ủy – BGH trường Đại học Công nghệ Thông tin, Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ...

Tích cực tham gia bầu cử Đại biểu QH khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016

Đảng Ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên Trường Đại học CNTT :”Tích cực tham gia bầu cử Đại...

Hệ thống bài giảng qua mạng.

http://elearning.uit.edu.vn/atutor/giaotrinh/default.htm Quý Thầy Cô đọc bài giảng bằng Internet Explorer. Mọi đóng góp của quý Thầy Cô xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email : bantuyensinh@uit....

Trang