Skip to content

Thông tin - thông báo

Danh sách sinh viên chưa bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Danh sách sinh viên chưa bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên chưa bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021. Danh sách như sau: Nguyễn Thế Đăng - 17520320 lớp ATCL 2017 Lê Thanh Minh - 21520063 lớp...
Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo Danh sách dự kiến nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ...

Chào các bạn sinh viên, Phòng CTSV công bố danh sách dự kiến nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Thời gian phản hồi đến hết ngày 6/10/2021 (Thứ 4) Từ học kỳ 2 năm học 2020-...
 Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo  trình độ Thạc sĩ

Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo  trình độ Thạc sĩ

Phòng Đào tạo sau Đại học và Khoa học Công nghệ  thông báo học viên về việc đóng học phí của khóa 2019 đợt 2, khóa 2020 đợt 1 và đợt 2. Sinh viên đóng học phí từ ngày 1/10/2021 đến ngày 11/10/2021...
Thông báo quyết định Công nhận kết quả đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II Năm học 2020 - 2021

Thông báo quyết định Công nhận kết quả đánh giá Điểm rèn luyện sinh...

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); ...
Danh sách sinh viên không cung cấp thông tin còn thiếu để mua bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021

Danh sách sinh viên không cung cấp thông tin còn thiếu để mua bảo...

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên chưa cung cấp thông tin cần thiết để mua bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau: Sinh viên không cung cấp mã số bảo hiểm xã hội...
Thông báo số 2 nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến

Thông báo số 2 nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh...

Phòng Công tác sinh viên thông báo nhắc nhở Tân Sinh viên Khóa 2021 có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến.  Tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến gồm 3 nội dung: Khai...
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2021 như sau: NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU Ngành...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM...

Trước tình hình dịch bệnh COVID- 19 hiện vẫn đang rất  phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ...
Thông báo về việc nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến

Thông báo về việc nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh...

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nhắc nhở Tân Sinh viên Khóa 2021 có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến.  Tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến gồm 3 nội dung: Khai...
 Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19 [Cập nhật 21/9/2021] 

Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến...

Hiện tại là thời gian giãn cách xã hội nên phòng Công tác Sinh viên chỉ làm việc online. Do đó quy trình xác nhận giấy xác nhận mới như sau: Bước 1: Sinh viên đăng ký GXN trên website https://ctsv....

Trang