Skip to content

Thông tin - thông báo

Danh sách Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin

Danh sách Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin -...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM được cấp phép đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo văn bản số 538/QLCL-QLVBCC, ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý Chất lượng...
Thông báo v/v lấy ý kiến danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Thông báo v/v lấy ý kiến danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà...

Sau khi thụ lý và thẩm định hồ sơ các ứng viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) niêm yết công khai và lấy ý kiến về danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm...
Thông báo v/v cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa kiểng Trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa kiểng Trong...

1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) kính mời các tổ chức trong và ngoài Trường (sau đây gọi tắt là nhà cung cấp) có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự cung cấp dịch vụ chăm...

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo...

Căn cứ ̣Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019. Ngày 18/12/2019,...
Tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam" năm 2019

Tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam...

Thực hiện Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp...
Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh trường Đại học Công nghệ...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM kính mời các tổ chức trong và ngoài Trường có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự chào giá cạnh tranh dịch vụ vệ sinh các toà nhà A, B, C, E...

Thông tin kết quả xét đạt chuẩn chức danh GS/PGS

Năm 2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM (ĐHCNTT) có 03 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở (HĐGSCS) Trường ĐHCNTT. Vào...
Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự: Chuyên viên phụ trách chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự: Chuyên viên phụ trách chương trình...

Mô tả công việc: - Phụ trách công việc liên quan đến các dự án chương trình liên kết đào tạo quốc tế về công nghệ thông tin như: + Xây dựng đề án, làm việc với đối tác để thảo luận chi tiết về chương...

Danh sách đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở của trường Đại học...

Căn cứ Điều 12 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo...
Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

1. Mục đích Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2018. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường hiểu biết pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường. Thông...

Trang