Skip to content

Thông tin - thông báo

Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho...

Quyết định số 36/QĐ-KĐCL, ngày 12/04/2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM (Chi tiết xem...

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ Thông...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 cho các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc như sau:ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG - Có tư cách đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ...

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy...

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy...

Nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát...

Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác nhân sự

Thông báo số 83 /TB-ĐHCNTT-TCHC về việc triển khai chỉ đạo của ĐHQG-HCM về công tác nhân sự  Danh sách tham dự xem chi tiết tại đây.   Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH CNTT.  

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Công nghệ thông...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo tuyển dụng cán bộ viên chức công tác tại Trường năm 2016 đợt 2 cho các Phòng, Ban trực thuộc Thông báo tuyển dụng vui lòng xem tại đây. Mẫu hồ sơ...

Quyết định về việc ban hành phát biểu Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường...

Quyết định số 196/QĐ-ĐHCNTT-TCHC: Về việc ban hành phát biểu Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin I. Sứ mạng: - Trường Đại Học Công nghệ Thông tin là một trung tâm đào tạo đại...

Thông báo về việc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

Thông báo số 77/TB-ĐHCNTT-TCHC: Căn cứ cơ cấu chuyên môn và ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư mà Trường có nhu...

Thông báo khai giảng các lớp anh văn bổ túc K11 - 2016

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo chương trình, lịch học và học phí các lớp Anh văn bổ túc (AVBT) cho sinh viên K11 và sinh viên đăng ký học lại, chi tiết như sau: Thời lượng chương trình...

Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại...

Trường Đại học Công nghệ Thông Tin thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016 ( xem chi tiết trong file đính kèm )

Trang