Skip to content

Thông tin - thông báo

CITD - Khảo sát định hướng chuyên ngành cho lớp CN2.K2022.2, LT.K2022.2, CN1.K 2021.1

CITD - Khảo sát định hướng chuyên ngành cho lớp CN2.K2022.2, LT.K2022.2, CN1.K 2021.1

Chào các anh chị Sinh viên Phòng đào tạo CITD gửi đến các anh, chị Sinh viên lớp: CN2.K2022.2, LT.K2022.2, CN1.K 2021.1 link khảo sát định hướng chuyên ngành. Anh, chị tham gia khảo sát tại link:...
CITD - Thông báo về việc sử dụng kho tài liệu số của ĐHQG-HCM và UIT đối với các sinh viên khóa K2022.3

CITD - Thông báo về việc sử dụng kho tài liệu số của ĐHQG-HCM và UIT đối với các sinh viên khóa K2022.3

Chào các anh chị Sinh viên khóa K2022.3! để phục vụ việc học tập tốt và hiệu quả hơn. PĐT CITD xin giới thiệu đến các anh, chị kho tài nguyên – tài liệu số của UIT: Link thư viện UIT : http://...
Thông báo cập nhật thông tin BHYT năm 2023 - Lần 2

Thông báo cập nhật thông tin BHYT năm 2023 - Lần 2

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo về Bảo hiểm Y tế (BHYT) như sau: Lưu ý: trước khi cập nhật thông tin BHYT sinh viên kiểm tra thông tin BHYT theo hướng dẫn ở mục 2. Tránh tình trạng cập nhật...
 Tăng cường công tác phòng dịch bệnh Covid-19 và Bệnh Marburg

Tăng cường công tác phòng dịch bệnh Covid-19 và Bệnh Marburg

Trong tháng 03/2023, mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 1-3 ca bệnh xác định. Từ ngày 12/4 đến ngày 16/04, trung bình mỗi ngày ghi nhận 7 ca, riêng ngày 15/4 hệ thống ghi nhận 12 ca bệnh xác định. Tổng...
 10 suất học bổng Geocomply dành cho nữ sinh

10 suất học bổng Geocomply dành cho nữ sinh

Đối tượng và tiêu chuẩn  Sinh viên nữ năm 2,3,4 Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, gia đình chính sách. Thành tích học tập trên 8.0 trong học kỳ vừa qua...
Thông báo nhắc nhở Tăng cường an ninh mùa thi HK2 2022-2023

Thông báo nhắc nhở Tăng cường an ninh mùa thi HK2 2022-2023

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian thi cuối kỳ. Đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện những quy định của Nhà trường về CTSV và Thông báo của Ban giám hiệu về việc đảm bảo an...
5 suất học bổng từ Công ty DXC

5 suất học bổng từ Công ty DXC

I. Đối tượng, tiêu chuẩn  Sinh viên UIT (ưu tiên nữ) Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, gia đình chính sách. Thành tích học tập trên 7.5 trong học kỳ vừa qua...
Cập nhật dữ liệu sinh viên

Cập nhật dữ liệu sinh viên

Để chuẩn hóa thông tin, dữ liệu của sinh viên cũng như công tác hỗ trợ sinh viên được tốt và đúng quy định Phòng Công tác Sinh viên đề nghị, tất cả sinh viên hệ chính quy kiểm tra dữ liệu thông tin ở...
Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK1 2022-2023 và Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2022-2023

Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK1 2022-2023 và Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2022-2023

Phòng công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét các loại học bổng trong HK2 Năm học 2022-2023 theo Thông báo số /TB-ĐHCNTT ngày 05/4/2023: 1. Danh sách đăng ký Học bổng Khuyến...
Học bổng Vừ A Dính năm học 2022-2023

Học bổng Vừ A Dính năm học 2022-2023

Phòng CTSV gửi đến các bạn thông tin chương trình học bổng Vừ A Dính  1. Đối tượng  - Sinh viên là dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn - Học lực Khá, Giỏi. Hạnh kiểm Tốt dựa trên kết quả...

Trang