Skip to content

Thông tin - thông báo

Quyết định v/v ban hành Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-TP.HCM

Quyết định v/v ban hành Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Công nghệ...

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-...
Thông báo v/v phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021

Thông báo v/v phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-...
[TCHC] 105/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

[TCHC] 105/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin. Hiện nay, Trường...
Thông báo v/v tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam" năm 2020

Thông báo v/v tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ...

Thực hiện Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp...
[TCHC] 97/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

[TCHC] 97/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin. Trở thành chuyên...
[TCHC] 56/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

[TCHC] 56/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin. Trở thành chuyên...
Hội nghị tổng kết, đánh giá 5 năm (2015 - 2020) công tác đảm bảo chất lượng

Hội nghị tổng kết, đánh giá 5 năm (2015 - 2019) công tác đảm bảo chất...

Sau 5 năm kể từ khi tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm (2012-2015) thực hiện các hoạt động khảo sát các bên liên quan, song song đó các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng cấp CSGD và CTĐT cũng...

Thông báo v/v tạm ngừng hoạt động tại trường từ ngày 01/04/2020

Kính gửi: toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CC-VC-NLĐ), sinh viên, phụ huynh và các đối tác của Trường Trường Đại học Công nghệ thông tin kính gửi đến quý vị thông báo KHẨN số 31/TB-ĐHCNTT...
[TCHC] 20/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

[TCHC] 20/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Trở thành...
Danh sách Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM đủ điều kiện sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin

Danh sách Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin -...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM được cấp phép đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao theo văn bản số 538/QLCL-QLVBCC, ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý Chất lượng...

Trang