Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ (BS-MS) ngành Hệ thống Thông tin đợt 1 năm 2024

Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Đại học lên trình độ Thạc sĩ (BS-MS) ngành Hệ thống Thông tin cho phép sinh viên có học lực khá giỏi có thể rút ngắn tổng thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo của trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành Hệ thống Thông tin.

- Thời gian đăng ký: Đến ngày 25/07/2024

- Sinh viên đăng ký tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDZ5aDSGIMr8hqLDwM8L5Ef3xkKBmEeeiG__6Br-SqfXShw/formrestricted

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://httt.uit.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-bs-ms-tu-dai-hoc-len-thac-si-dot-1-nam-2024/

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin