Skip to content

Thông tin khác

Phòng Đào tạo SĐH & KHCN

1. Giới thiệu: Trưởng phòng: PGS. TS. LÊ ĐÌNH DUY Phó trưởng phòng: TS. DƯƠNG NGỌC HẢO 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác đào tạo sau đại học, và các hoạt động...

Phòng Đào tạo đại học

1. Giới thiệu: Trưởng phòng: TS. NGUYỄN LƯU THÙY NGÂN Phó trưởng phòng: ThS. TRẦN BÁ NHIỆM Phó trưởng phòng: ThS. NGUYỄN ĐÌNH LOAN PHƯƠNG 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc định...

Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Giới thiệu:    - Trưởng phòng: ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG    - Phó trưởng phòng: NGUYỄN NGỌC LÂN 2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác kế hoạch- tài chính...

Phòng tổ chức hành chính

1. Giới thiệu Trưởng phòng: ThS. MAI VĂN CƯỜNG Phó trưởng phòng: ThS. BÙI MỘNG THÚY 2. Chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý, điều hành công tác: tổ chức và nhân sự, hành chính,...

Bộ môn Toán Lý

+ Bộ môn hiện có 10 Cán bộ Giảng dạy có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; + Bộ môn nhiều năm liền là đơn vị Lao động tiên tiến của Trường ĐH CNTT. 1) Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ Cao Thanh Tình 2) Trợ lý Bộ môn...

Khoa Khoa học máy tính

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH Khoa Khoa học máy tính là một trong năm khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Khoa Khoa học máy tính được hình thành trên cơ sở bộ môn Khoa học máy tính của...

Khoa Công nghệ phần mềm

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Khoa Công nghệ Phần mềm là một trong năm khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Khoa được hình thành trên cơ sở bộ môn Công nghệ Phần mềm của Trung tâm Phát triển Công...

Khoa hệ thống thông tin

GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN  HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ? Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, và phân phối các...

Khoa MMT & Truyền thông

1. NHU CẦU ĐÀO TẠO  Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt nam cũng là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Với việc phát...

Khoa kỹ thuật máy tính

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH Ngành kỹ thuật máy tính là gì? Nghành Kỹ thuật máy tính (tên tiếng anh Computer Engineering) nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ...

Trang