Skip to content

LƯU Ý MỘT SỐ ĐIỀU KHI HỌC ONLINE

Từ ngày 10/5/2021, trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trường có một số lưu ý dành cho các bạn sinh viên:

1. Thông tin lớp học có từ đầu học kỳ

2. Dù là lớp học online nhưng trang phục sinh viên phải lịch sự. Tuyệt đối không phát biểu hoặc phát ngôn không đúng chuẩn mực của lớp học. Gửi những tài liệu, hình ảnh, videoclip.....không liên quan đến môn học, gây ảnh hướng đến thầy/cô và các bạn trong lớp. Hệ thống các admin sẽ ghi log lại sẽ xử lý theo quy định của Nhà Trường.

3. Các buổi học online sẽ tính vào điểm quá trình của sinh viên, nên sinh viên nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của giảng viên.

Thông tin chi tiết:https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin