Skip to content

THÔNG BÁO TRAINING GIỮA KỲ - K14 & K15 KHOA CNPM

Ban học tập khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức các buổi training thi giữa kỳ cho các bạn sinh viên. Đây là hoạt động giúp các bạn tóm tắt lượng kiến thức trọng tâm cho kỳ thi, tiếp cận với các đề thi năm trước và có thể giải đáp thắc mắc về môn học.

Lịch training: 

Môn:XÁC XUẤT THỐNG KÊ

Thời gian: 10h 26/04/2021 (thứ hai)

Địa điểm: Giảng đường 3

Trainer:

Nguyễn Minh Hiếu - HTTT2020

Lê Trần Hữu Phước - KHCL2020

Nguyễn Thị Kim Liên - HTTT2020

Môn:  CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT

Thời gian: 10h 27/04/2021 (thứ ba)

 Địa điểm: Giảng đường 3

Trainer:

Nguyễn Thị Như Vân - KHCL2020

Võ Kiều My - TMCL2020

Phạm Bùi Nhật Huy - KHCL2020

Môn:  CẤU TRÚC RỜI RẠC

Thời gian: 10h 28/04/2021 (thứ tư)

Địa điểm: Giảng đường 3

Trainer:

Hoàng Đình Hiếu - ATTT2020

Lương Triều Vỹ - KHTN2020

Đoàn Ngọc Như Quỳnh - KHCL2020

Môn:  HỆ ĐIỀU HÀNH

Thời gian: 10h 29/04/2021 (thứ năm)

Địa điểm: Giảng đường 3

Trainer:

Huỳnh Quang Trung - KTPM2019

Ngô Quang Vinh - KHTN2019

Phạm Nguyễn Minh Thắng - KTPM2019

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin