Skip to content

Cấp học bổng UIT Global đợt tháng 4/2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các sinh viên về chương trình cấp học bổng UIT Global đợt tháng 4/2021. Văn phòng đã tiếp nhận thông tin chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên tại website daa.uit.edu.vn và sẽ xét cấp học bổng UIT Global đối với các bạn đã được hậu kiểm chứng chỉ (trạng thái "hợp lệ") và đủ điều kiện theo thông báo tại https://forum.uit.edu.vn/node/549048

Các bạn có tên trong danh sách vui lòng xác nhận lại 1 lần nữa về việc có đăng ký nhận học bổng tại link https://forms.gle/DuDbW8YvLgm1yRYu9 trước ngày 13/4/2021

Thắc mắc về danh sách nhận học bổng UIT Global đợt tháng 4/2021, các bạn vui lòng gửi về email ctsv@uit.edu.vn trước ngày 13/4/2021 

File đính kèm: dssv_hoc_bong_global_thang_04-2021.pdf

Thông tin chi tiết: https://bom.to/eetFIVwPmCpZt

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin