Skip to content
Chúc mừng nhóm SV ATTT đã đạt giải nhất trong lĩnh vực CNTT “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EUREKA lần thứ 22"

CÔNG BỐ HỌC BỔNG "HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG"

CÔNG BỐ HỌC BỔNG "HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG"

Trong thời gian qua, các tỉnh miền Trung đang gặp mưa bão và lũ lụt, Nhằm nắm bắt và hỗ trợ kịp thời cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn do mưa bão và lũ lụt.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin công bố học bổng "Hướng về miền Trung" dành cho sinh viên UIT ở tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Chi tiết và đăng ký tại: https://forum.uit.edu.vn/node/547055