Skip to content

“Hẹn hò” cùng Đội Công tác Xã hội UIT

Đội Công tác Xã hội trường Đại học Công nghệ Thông tin là nơi chuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện. Đội hoạt động sôi nổi với nhiều phong trào, kế hoạch giúp các bạn sinh viên luôn giữ được lòng nhiệt huyết, lối sống tích cực.

Vào lúc 16g ngày 2/11/2020, Đội Công tác Xã hội tổ chức buổi sinh hoạt tại vòng số 8 sau Thư viện nhằm giúp cho các bạn sinh viên UIT có một tuần học tập và làm việc đầy năng lượng. 

Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/lTaMo

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin