Skip to content

Học viên mạng Cisco CNSC chiêu sinh lớp DevNet - Lập trình DevOps

Trung tâm An ninh Mạng CNSC trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức lớp học DevNet - Lập trình DevOps. Lớp học bắt đầu từ 17h00 ngày 25/05/2021.

Học phí DEVNET (giá chưa tài trợ):

- 1 học viên: 4.590K

- Nhóm 2 học viên: 8.690K

- Nhóm 3 học viên: 12.390K

Đặc biệt sinh viên UIT được tài trợ 15% học phí.

Link đăng ký: https://forms.gle/bioz4qCqNTiQCiVy7

Hạn chót đăng ký và hoàn thành học phí đến hết ngày 16/05/2021

Ngoài ra, học viên tham gia các khoá học có cơ hội nhận học bổng hoàn 100% học phí và được tặng áo thun CNSC miễn phí.

Thông tin chi tiết: fb.com/csnc.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin