Skip to content

ISE'S CONFETTI GỢI Ý CHỦ ĐỀ

ISE'S CONFETTI do khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tổ chức, là trò chơi dựa trên format gameshow Confetti nổi tiếng một thời. Hoạt động giúp các bạn giải trí sau hàng trăm ngàn cái deadline. Số trước các bạn làm máy tính Casio để BTC bỏ túi. BTC sẽ cho thêm các bạn sinh viên một gợi ý nhỏ:

Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp

Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta

Chúng con đến, xanh ngời ánh thép

Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa

Hoạt động sẽ tính điểm rèn luyện cho đợt học online (áp dụng cho bạn nào tham gia 2 buổi)

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.ISE/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin