Skip to content

Khóa học mở Đại học Kyoto - Nhật Bản

Khóa học mở Đại học Kyoto cung cấp miễn phí, có thể tìm kiếm, truy cập vào tài liệu khóa học cho các nhà giáo dục, sinh viên và người tự học trên toàn thế giới; Xúc tác cho sự phát triển của cộng đồng người học.

OpenCourseWare (OCW) của Đại học Kyoto tích cực xuất bản và chia sẻ công khai các video và tài liệu từ các khóa học, bài giảng mở và hội nghị chuyên đề quốc tế tại Đại học Kyoto. Từ sinh viên, giảng viên và nhân viên của Đại học Kyoto đến nhiều người học, bao gồm cả học sinh trung học quan tâm đến việc học tại trường đại học cũng như các chuyên gia đang làm việc đang tìm kiếm cơ hội học tập, OCW của Đại học Kyoto sẽ cung cấp những điều hữu ích về các tài nguyên giáo dục.

Người dùng có nhu cầu sử dụng và tìm hiểu vui lòng truy cập tại: https://ocw.kyoto-u.ac.jp/en/

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/LibUIT.Fanpage/posts/pfbid022gcyFmoK9en1UVmTCMwHZQgRM8igFXVpFDHhoLNkVCqrCo7gzhTUZwLP4RKMTtqnl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin