Skip to content

Kiểm tra kết quả Anh văn sơ cấp 2 cuối khóa

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các bạn sinh viên lớp Anh văn sơ cấp 2 HK hè NH 2020-2021 về kết quả cuối khóa. Các bạn kiểm tra kết quả tại link: https://docs.google.com/.../1wcHji1ggDm0pLbX3n1Ol.../edit...

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi qua email: đến hết ngày 15/10/2021

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin