Skip to content

LỚP HỌC IOT - MỞ THÊM LỚP HỌC 

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin mở thêm lớp học IOT. Lớp học dành cho các sinh viên khoa yêu thích lĩnh vực Internet of things (IoTs) và Mạng máy tính.

Thời lượng 10 buổi/lớp, bắt đầu vào 8h00 sáng thứ 5 ngày 15/4/2021, tại  phòng E3.1 tại UIT.  Học phí free 100%.

Ngoài ra: Lớp Beginner trainning chiều thứ 2 cũng sẽ nhận thêm từ 5-8 sinh viên nữa. Đây là cơ hội cho những bạn đợt trước chưa kịp đăng ký đó 

Đăng ký ngay tại: https://forms.gle/PMFSbSUZNFsU13cw9

Lưu ý: Thời gian đăng ký lớp Beginner đến 20h thứ 3, ngày 13/04/2020.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin