Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thu học phí khóa 17, 18

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thu học phí khóa 17, 18 theo thông báo đính kèm.

File đính kèm: 

PDF icon 591-tb-dhcntt19.06.2024_0001.pdf

PDF icon 592-tb-dhcntt19.06.2024_0001.pdf

PDF icon 593-tb-dhcntt19.06.2024_0001.pdf

Thời gian nộp học phí: Từ ngày 19/6/2024 đến ngày 10/7/2024

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thu-hoc-phi-khoa-17-18 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin