Skip to content

TẬP HUẤN KỸ NĂNG THÔNG TIN

Vào ngày 24.9.2021, Thư viện Trung tâm sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thông tin cho các bạn như sau: 

1. Lớp KNTT cơ bản: 

Thời gian: 9h

Người hướng dẫn: Thầy Long & Cô Hiền

Nội dung:

- Khám phá Google.

- Tìm kiếm hiệu quả trên Internet.

- Hướng dẫn sử dụng mục lục trực tuyến thư viện.

- Truy cập nguồn học liệu mở.

2. Lớp KNTT nâng cao:

Thời gian: 13h30

Người hướng dẫn: Cô Duyên

Nội dung:

- Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng CSDL điện tử của Hệ  thống Thư viện ĐHQG-HCM.

- Hướng dẫn cổng tra cứu tập trung.

- Truy cập nguồn học liệu mở.

Để tham gia tập huấn, các bạn vui lòng đăng ký tại:  https://forms.gle/RroGJEMxeggN8Z2c6

Lưu ý: Các bạn đăng ký tham dự tập huấn, vui lòng kiểm tra email để nhận ID phòng tập huấn và ID group hỗ trợ.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin