Skip to content

Thông báo các vấn đề phòng chống dịch Covid-19

Phòng Đào tạo Đại học thông báo các vấn đề sau đây được triển khai kể từ ngày 10/5/2021: 

1) Tất cả các lớp được chuyển sang học trực tuyến (sử dụng phần mềm MS Teams

Trừ những lớp sau đây tiếp tục học/thi trực tiếp tại Trường:

Lớp lý thuyết môn Trí tuệ Nhân tạo (IE229.L21.CNCL) - GS. Takashi Ninomiya, học tại Hội trường E.

Các lớp thực hành cần thiết bị chuyên dụng (như: CE118-Thiết kế luận lý số, CE232-Thiết kế hệ thống nhúng không dây, NT532-Công nghệ Internet of things hiện đại, NT131-Hệ thống nhúng Mạng không dây, NT131-Quản trị mạng và hệ thống). 

Các lớp Giáo dục thể chất.

Các lớp thi giữa kỳ, thi cuối kỳ môn ngoại ngữ của CTTT, CLC vẫn tổ chức thi tại Trường theo lịch đã thông báo, đảm bảo yêu cầu 5K. Sinh viên theo dõi thông báo để nắm thông tin cập nhật phòng thi (nếu có).

2) Sinh viên hạn chế tối đa vào Trường.

3) Các hoạt động như: xét tốt nghiệp, xác minh văn bằng – chứng chỉ, … trong khả năng có thể đều chuyển sang hình thức trực tuyến.

Thông tin chi tiết: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-hoc-truc-tuyen-tu-ngay-10-5-2021

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin