Skip to content

THÔNG BÁO CẬP NHẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN 

Kì thi cuối kỳ cũng đã kết thúc rồi. BHT KH&KT cũng xin gửi đến các bạn điểm rèn luyện. Để kiểm tra, hãy truy cập vào trang web: https://drl.uit.edu.vn/ tại mục 1.7. Tham gia các hoạt động học thuật của lớp, khoa, CLB.Từ mục 1.7.22 đến 1.7.32

Nếu cảm thấy điểm rèn luyện của mình thiếu sót ở một hoạt động nào đó thì hãy mạnh dạng gửi những dòng tin nhắn thân thương cho Fanpage chúng mình sẽ giúp các bạn.

Lưu ý : Điểm rèn luyện môn Hệ Điều Hành đang chờ cập nhật…

Thông tin chi tiết:https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin